CONCURS: HAI IN TABARA!

12 June of 2013

Tabara culturalaREGULAMENT OFICIAL

CONCURS Tabara Culturala BOOKLAND in revista IOANA nr. 13 / 13.06.2013

SECTIUNEA 1

Art.1. Organizatorii şi Regulamentul oficial al campaniei publicitare

(1)   Concursul Tabara Culturala BOOKLAND denumit in continuare “Campania”, este organizata de ASOCIATIA BOOKLAND, asociatie non profit de nationalitate romana cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Mihail Petrini nr. 15, et. 1, ap. 2, camera 8, sect. 5, cont IBAN RO97BACX0000000901687000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, inregistrata la Registrul Special nr.6162/302/2013 sub nr.24/18.04.2013, CIF 31706651, detinand 100% din patrimoniu, reprezentata prin D-na Mihaela Petrovan – Presedinte si desfasurata in revista IOANA nr. 13 cu data de eaparitie 13 iunie 2013, editata de BURDA ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti sector 2, Bd. Carol I nr.31-33, complex Asirom, corp 4, C.U.I.: R6646770.

 

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul www.revistaioana.ro si pe www.burda.ro, sectiunea Concursuri.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

(5) Orice informatie poate fi ceruta prin apel telefonic la numarul 0372/106 020 (tarif normal).

 

Perioada promotiei: 13.06.2013-23.06.2013

ASOCIATIA BOOKLAND, asociatie non profit de nationalitate romana cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Mihail Petrini nr. 15, et. 1, ap. 2, camera 8, sect. 5, cont IBAN RO97BACX0000000901687000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, inregistrata la Registrul Special nr.6162/302/2013 sub nr.24/18.04.2013, CIF 31706651, detinand 100% din patrimoniu, reprezentata prin D-na Mihaela Petrovan – Presedinte si desfasurata in revista IOANA nr. 13 cu data de aparitie in data de 13.06.2013 in perioada 13 – 23 iunie 2013 concursul cu premii: 1 premiu x 1 saptamana in TABARA CULTURALA BOOKLAND, Com Brezoi, jud. Valcea.

Dreptul de participare

(1) Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cetăţeni români cu domiciliul stabil în România în vârstă de minim 18 ani, la data începerii campaniei, persoane care au copii cu varsta cuprinsa intre 8 – 15 ani.

(2) Angajaţii companiei ASOCIATIA BOOKLAND si ai trustului BURDA ROMANIA, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la concurs.

SECTIUNEA 2

Mecanismul promotiei

Pot participa la concurs cititorii revistei IOANA nr. 13 din data de 13 iunie 2013 care trimit pe adresa de e-mail [email protected] cateva randuri prin care motiveaza de ce fiul sau fiica lor ar trebui sa ia parte 1 saptamana la TABARA CULTURALA BOOKLAND in perioada 30 iunie – 7 iulie 2013, com. Brezoi, jud. Valcea.

Parintele care inscrie copilul in TABARA CULTURALA BOOKLAND trebuie sa trimita datele complete ale lui si ale copilului, sa mentioneze adresa, numarul de telefon si varsta copilului atat pentru el cat si pentru copilul sau.

In urma trimiterii e-mail-ului parintele va primi un e-mail care va contine doua documente:

  1. ACORD      PĂRINTE / TUTORE LEGAL pentru înscrierea minorului în Tabăra Culturală      BookLand  Ediţia I, 2013
  2. FIŞĂ      DE ÎNSCRIERE in Tabăra Culturală BookLand Ediţia I, 2013

Dupa trimiterea acestor doua documente completate si semnate se va considera copilul inscris in competitia pentru castigarea unui loc in TABARA CULTURALA BOOKLAND.

 

Premiile promotiei

Premiul este oferit de ASOCIATIA BOOKLAND si consta in 1 premiu x 1 saptamana in TABARA CULTURALA BOOKLAND, Brezoi, jud. Valcea, a carui valoare comerciala este de 1250 lei (tva inclus). Premiul nu poate fi transformat in bani.

 

SECTIUNEA 3

 

Modul de participare

In ziua de 24.06.2013 va avea loc alegerea castigatorului, acesta fiind publicat in data de 24.06.2012 pe site-ul revistei IOANA – www.revistaioana.ro, parintii dandu-si acordul in plealabil, prin participarea la concurs, pentru publicarea numelui copilului pe site-ul revistei IOANA.

Castigatorul va fi contactat telefonic de catre reprezentantii ASOCIATIA BOOKLAND. Transportul copilului de acasa in tabara (Brezoi, jud. Valcea) de din tabara acasa se va asigura de catre parinti.

 

SECTIUNEA 4

 

Taxe si validarea castigurilor

Orice taxe, impozite sau alte obligatii financiare legate de premiul castigat vor fi suportate de catre castigator. Exceptie face valoarea transportului copilului de acasa pana in tabara si din tabara pana acasa.

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Orice taxe, impozite sau alte obligatii financiare legate de premiul castigat vor fi suportate de catre castigator.

Conditii de validare pentru castigatorii premiilor:

  • castigatorul sa fie      cetatean roman;
  • e-mail-urile privind respectarea regulamentului sa fie primite pana      la data stipulata in regulamentul concursului;
  • formularul sa fie      integral completat cu datele personale ale castigatorului;
  • castigatorul sa fi      raspuns corect la cerintele concursului, aflate in formularul de participare.

 

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 (art. 48-56) si cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului, formulare incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

SC BURDA ROMANIA SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru:

– formularele de participare la concurs completate si primite dupa data limita prevazuta in prezentul regulament de concurs;

Organizatorul nu este obligat sa intretina corespondenta cu participantii necastigatori.

Modalitatea de inmanare a premiilor

Alegerea castigatorului va fi facuta de catre un juriu format din reprezentanti ASOCIATIA BOOKLAND si BURDA ROMANIA.

SECTIUNEA 5

Dispozitii finale

Acordarea premiilor reprezinta principala obligatie a organizatorului. Validarea si modul in care acest lucru se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al organizatorului. Odata cu primirea premiului, participantul castigator declara in mod liber si neechivoc ca nu are nici un fel de pretentii, de nici o natura si nu va avea nici in viitor, fata de organizatori.

Organizatorul poate prelungi durata concursului informand despre aceasta cititorii, prin mass media. Toti cei interesati pot solicita in mod gratuit informatii privind regulamentul la numarul de telefon: 0372/106.020 pe intreaga perioada a promotiei, precum si pe site-ul nostru: www.burda.ro la rubrica Regulamente Concursuri.

Participarea la acest concurs si acceptarea premiului presupun automat acordul castigatorilor, ca datele personale furnizate sa devina proprietatea organizatorului, in sensul utilizarii acestora.

Nota de informare in scris

Societatea BURDA ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti sector 2, Bd. Carol I nr.31-33, complex Asirom, corp 4, C.U.I.: R6646770, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, numele, prenumele, adresa, varsta, profesia, numarul de telefon, in scopul organizarii, in revista IOANA NR. 13 cu data de aparitie in 13 iunie 2013 a concursului cu premii oferite de ASOCIATIA BOOKLAND. Datele vor fi dezvaluite catre SC BURDA ROMANIA SRL. Conform Legii nr. 677/2001, participantii la concurs beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC BURDA ROMANIA SRL, trimisa la adresa bd. Carol I nr.31-33, complex Asirom, corp 4, sect.2, Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor fi utilizate, in vederea extragerii castigatorilor concursului.

Aceste date pot fi utilizate pentru actiuni publicitare viitoare, fara alte obligatii sau plati.

Toti participantii in promotie accepta sa se conformeze acestui regulament.

Participantii la concurs declara ca sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a companiei SC BURDA ROMANIA SRL, in vederea participarii la concurs si sunt de acord sa primeasca materiale informative prin SMS, e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare de la SC BURDA ROMANIA SRL si de la partenerii sai selectati cu grija.

SC BURDA ROMANIA SRL se obliga sa respecte drepturile participantilor conferite de Legea 677/2001, iar la cererea acestora trimisa la adresa Bd. Carol I nr.31-33, complex Asirom, corp 4, sect.2, Bucuresti, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sau sa inceteze prelucrarea datelor personale.

Comments

comments

Previous:

Important reper istoric și cultural, la Moșna

Next:

Dependența de tutun: efecte, mecanisme, soluții – Seminar la expoziția ”The Human Body”

You may also like

Post a new comment