“Un viitor mai bun pentru femei”

14 December of 2009

Proiect pentru crearea de noi locuri de muncă, adresat femeilor din zonele slab dezvoltate

Foto: Susana Pletea

Foto: Susana Pletea

Rolul femeii a devenit, în ultimii ani, unul tot mai complex, depă­șind granițele tradiționale ale maternității și ale treburilor casnice. Urmașele Evei au încercat să obțină perfor­manțe pe măsura capa­ci­tăților dovedite și o implicare tot mai profundă în preluarea unor sarcin care, în urmă cu doar un secol, erau adresate exclusiv populației masculine. În prezent, societatea românească le oferă persoanelor de gen feminin, cu precădere în mediul urban, o paletă largă de locuri de muncă și de oportunități similare cu cele ale bărbaților, în promovarea profesională. Tot mai mulți manageri, directori, oameni de afaceri sau politicieni se evidențiază din rândurile sexului frumos prin aptitudini re­­marcabile și capacitatea de­­osebită de adaptare. Deschiderea către nou și interesul arătat segmentului educativ sunt trăsături ale firii ome­nești, în baza cărora anumite orga­nizații au inițiat studii sau proiecte de dezvoltare socială.
Un astfel de proiect a luat naștere în luna noiembrie a anului 2008, urmând să se desfășoare într-un interval de 30 de luni și fiind realizat de către firma de consultanță românească DEPRO Inovație în colaborare cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED) și Asociația Amfar Galiția. Proiectul, co-finanțat de Uniunea Europeană, are ca obiectiv general promovarea rolului activ al femeilor din mediile dezavantajate, sprijinind crearea de asociații familiale, activități sau proiecte comunitare. Organizațiile implicate în elaborarea proiectului afirmă că acesta va contribui la formarea unei culturi antreprenoriale în rândul anumitor categorii de femei, grupurile – țintă din regiunile defavorizate putând fi pregătite cu privire la aspectele fundamentale legate de inițierea și gestionarea unor afaceri de mică amploare.
Urmărind implementarea obiectivelor menționate, s-a luat în calcul ca, până la finalul lunii martie, să fie finalizată o cercetare, efectuată în cadrul a 200 de comunități (sate, comune sau orașe sub 20.000 de locuitori), prin intermediul căreia vor putea fi conturate oportunități de investiții și dezvoltare specifice fiecărei zone în parte. În general, persoanele din mediul rural care lucrează în agricultură ating o rată a sărăciei mai ridicată, uneori, decât a șomerilor. Raportul cercetării realizate cu sprijinul FRDS, un partener care a efectuat și în trecut proiecte de dezvoltare comunitară, va fi făcut public prin intermediul unui site creat special pentru a găzdui și alte documente ce urmează a fi elaborate pe parcursul celor trei ani de desfășurare a proiectului.
În zonele rurale, femeile, având un nivel de educație în medie mai scăzut decât al bărbaților, joacă rolul de soție și mamă, impus de normele educaționale și atât. Aceste per­soane formează grupuri dezavantajate social întrucât nu beneficiază de acces egal la locurile de muncă. Și aceasta, ca efect al unei educații tra­diționale, adeseori rigide, care pune incorect accentul pe statutul primordial al bărbatului în cadrul unei familii.
În unele situații, locurile de muncă sunt plasate la distanțe foarte mari, femeilor fiindu-le tot mai greu să-și amâne îndeletnicirile casnice sau îndatoririle față de familie, pentru a putea merge la ser­vici. Crearea de mici afaceri în cadrul acestor comunități va stimula creșterea nivelului de trai în plan local, limitând numărul problemelor de ordin financiar apărute, dovedindu-se soluții viabile atât pentru femei, cât și pentru autoritățile locale implicate în sprijinirea unor astfel de inițiative. În plus, va putea fi oferită consultanță de specialitate pentru dezvoltarea com­pe­tențelor necesare administrării micilor întreprinderi din domeniul turismului, artizanatului sau a diferitelor unități de producție. Noile opor­tunități de dezvoltare profesională vor fi evidențiate prin organizarea de cursuri dedicate, prin predarea le­gislației în domeniu, a studiilor de caz și a celor de marketing sau a cursurilor de inițiere în contabilitate. Pentru realizarea unei afaceri beneficiind de fonduri oferite din partea băncilor, a Uniunii Europene sau a Ministerului pentru Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, este necesară o co-finanțare (sumă de bani inițială), urmând ca, prin intermediul proiectului, să fie oferită consultanță de specialitate în obținerea creditării.
O parte importantă a întregului plan o reprezintă crearea grupurilor comunitare mixte pentru egalitatea de șanse. Reprezentanții minorităților etnice (în special persoane vul­nerabile și vârstnici pe lângă femei) vor fi încurajați să facă parte din aceste grupuri. O direcție fundamentală a acestui proiect va urmări schimbarea atitudinii și a mentalității în rândul segmentului de populație analizat.
În paralel cu desfășurarea proiectului, va fi realizată și o campanie la nivel național de informare, de conștientizare și de implicare a femeilor, promovând egalitatea de șanse, cultura antreprenorială și civismul în zonele aparținând mediilor defavorizate.

Foto: Susana Pletea

Foto: Susana Pletea


Studiile de caz oferă soluții oportune investițiilor

- Rata de ocupare a locurilor de muncă se situează conform datelor furnizate în 2005 de către INS (Institutul național de Statistică) la un procent de 57,7% (63,9% la nivel urban și 51,5% la nivel rural) cu diferențe semnificative pe sexe. Nivelul sărăciei din mediul rural este cu mult mai mare decât cel din zonele urbane. Astfel, în orașe, nivelul atins este de 6,8%, în timp ce în zonele slab dezvoltate el este de 22,3%; în consecință, rezultă că 73% dintre săraci locuiesc în mediul rural. Însă, aici, rata șomajului este mai redusă, datorită numărului ridicat de persoane care lucrează în agricultură, acest lucru indicând o vulnerabilitate economică mai puternică.
-Datele statistice realizate la nivel național, în anul 2007, indică faptul că persoanele de sex feminin reprezintă doar 33% din numărul total al persoanelor fizice autorizate, constituind doar 41% din totalul asociațiilor familiale și evidențiind faptul că numai 30% dintre managerii de IMM-uri sunt femei. Există aproximativ 20 de structuri asociative ale femeilor de afaceri, gradul de influență în mediul rural, în comune sau orașe mici, fiind, însă, unul foarte scăzut.
- În localitatea Bobota din județul Sălaj s-a dezvoltat o alternativă privind creșterea economică a zonei. La 42 km nord – vest de orașul Zalău, a fost finalizat un proiect de succes din categoria activităților generatoare de venit aferente Schemei de Dezvoltare Socială a Zonelor Miniere. O secție de murături și conserve din legume și fructe a fost dată în folosință după ce au fost efectuate lucrări complexe de reamenajare a spațiului de producție, după ce a fost realizată compartimentarea și a fost avizat fluxul tehnologic de către organismele de specialitate din domeniu. Utilajele și echipamentele au fost achiziționate cu certificate de calitate în conformitate cu normele în vigoare ale Uniunii Europene. Proiectul se identifică prin faptul că respectă normele igienico-sanitare, nu are concurență în zonă, iar produsele sunt de foarte bună calitate. Cu o investiție finalizată în luna septembrie a anului 2008, beneficiarii au reușit ca, în mai puțin de 60 de zile, să dețină monopolul privind desfacerea produselor în localitățile învecinate și în orașul ­Zalău. S-au încheiat contracte pentru comercializarea conservelor la cantinele a două mari societăți, proiectul aducând venituri la bugetul local și beneficii membrilor comunității prin crearea a șapte locuri de muncă. Din veniturile obținute se urmărește extinderea spațiului de stocare pentru asigurarea producției proprii de legume. În concluzie, proiectul este unul de succes, fiind un exemplu de urmat și de către alte comunități.

Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

Steaua norocoasă a Joanei Benedek

Next:

Cristian Paraschiv își evocă stilul

You may also like

Post a new comment