Secu și Sihăstria – Clipe de meditație

13 December of 2011

Foto: Cristian Niculescu


Simboluri ale turismului nemțean, mănăstirile Secu și Sihăstria din comuna Vânători-Neamț sunt mărturii ale istoriei și credinței, amplasate într-un cadru natural de vis

Bogat în obiective turistice, așa cum nu multe județe ale țării se pot lăuda, Neam­țul numără și o întreagă salbă de mănăstiri creștin-ortodoxe, păstrătoare ale unui trecut presărat cu evenimente istorice și ale unei arhitecturi aparte, specifice ținu­tu­rilor din inima Moldovei.

Foto: Cristian Niculescu

Mănăstirea Secu
La 22 km de orașul Târgu-Neamț și la 4 km de drumul ce duce către comuna Pipirig, se răsfiră la poalele Muntelui Văsan Mănăstirea Secu, aflată în vecinătatea pârâului cu același nume. Asemănătoare unei cetăți medievale, cu ziduri groase și turnuri de apărare, dar blândă prin sem­nificația sa, bătrâna ctitorie a vornicului Nestor Ureche întâmpină turiștii într-o liniște binefăcătoare.
Construită în 1602 de către tatăl cronicarului Grigore Ureche, mănăstirea își deapănă trecutul încă din anul 1530, atunci când domnitorul Petru Rareș ridicase prin decret domnesc un schit numit Zosima, în scopul de a-i aduce pe cre­dincioși la slujba sfântă.
Unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale județului Neamț, Mănăstirea Secu oferă turiștilor și posibilitatea de a-i vizita muzeul ce deține o importantă colecție de obiecte bisericești. Cele câteva poienițe din jurul mănăstirii poartă denumiri păstrate din moși-strămoși, precum „Poiana lui Gheorghe”, „Poiana lui Nifon”, „Poiana Clopotăriei” sau „Poiana lui Isochie”, delimitând astfel diferite puncte cardinale. Construcțiile care alcătuiesc complexul mănăstiresc de la Secu nu datează toate din aceeași perioadă. În secolul al XVIII-lea, bisericii ctitorite în 1602 i s-au adăugat și alte corpuri de clădire. În anul 1850 s-a refăcut în întregime pictura interioară și tot atunci s-a reînnoit și catapeteasma.

Foto: Cristian Niculescu

Mănăstirea Sihăstria
Întemeiată în anul 1655, Mănăstirea Sihăstria a fost până în anul 1734 o mică așezare de pustnici, cunoscută sub denumirea de „Sihăstria lui Atanasie”. Situată la doar 3 km de Mănăstirea Secu, este așezată la marginea unei păduri seculare, într-o depresiune adăpostită de culmile unor munți de aproape 1.000 de metri.
Biserica este construită în plan triconc, de dimensiuni reduse, cu o singură turlă așezată pe naos. În 1999 s-a finalizat con­strucția Catedralei „Sf. Theodora de la Sihla” din incinta complexului mănăstiresc, iar în anul 2004 s-a terminat pictura interioară, în frescă. Plasat în partea de nord-est a incintei, turnul-clopotniță face parte din ansamblul construcțiilor ridicate în anul 1825. Situată în imediata apropiere a chiliilor, clădirea prevăzută cu două niveluri, ganguri de acces, patru metereze și pereți groși de doi metri, lucrați din bolovani de râu, amintește de vechile turnuri de apărare din Evul Mediu. Din ansamblul construcțiilor de la Sihăstria, biserica centrală captează atenția turiștilor prin stilul clasic moldovenesc, prin proporțiile echilibrate și turlele zvelte, prin sobrietatea interiorului și simplitatea decorațiilor exterioare, toate acestea fiind doar câteva dintre caracteristicile sale.
Alcătuită din satele Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț și Lunca, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul depresiunii cu același nume, cuprinzând în arealul său atât zone de munte, cât și de deal, luncă și șes. Parcul Natural Vânători-Neamț a fost constituit în anul 1999, pe o suprafață de peste 30.000 de hectare, din care 90% pădure. Alături de minunatele peisaje, turiștii pot întâlni aici o mare diversitate a florei și faunei.

Text: Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

Bulgaria – Bansko și Borovets

Next:

Sărbătorind iarna în Baia Mare

You may also like

Post a new comment