„Schimbarea e posibilă doar prin educație și moralitate“

02 September of 2013

Credit foto: Arhiva Fundației Blue Heron

Credit foto: Arhiva Fundației Blue Heron

„Fiți egoiști, dăruiți!“ este dictonul care o caracterizează, poate, cel mai bine pe Ștefania Magidson, o personalitate re­cunos­cută în SUA și România pentru multe realizări. Președinte și fondator al Fun­dației „Blue Heron“, președinte al Fes­ti­valului de Film Sud-Est European din Los Angeles, autor al cărții de psihologie spirituală „În cău­tarea Magicianului Alb“, lansată în luna iunie în S.U.A. și România, Ștefania Magidson dă mai departe din darurile pe care i le-a oferit destinul: descoperiri spirituale, expe­rien­țe umane, opo­rtunități de viață.
Dna Magidson a emigrat din orașul natal, Brașov, împreună cu familia, în Statele Unite, în 1983. A absolvit University of Utah, cu licența în Sănătate Publică, şi un master în Psihologie Aplicată la University of Santa Monica. A continuat cu studii doctorale în Psihologie Aplicată la California School of Professional Psychology, Los Angeles. A participat la conceperea şi apli­carea programelor de sănătate car­dio­vas­culară pentru statul Utah. Este soția pro­ducă­torului de film Mark Magidson și una din figurile reprezentative ale lumii filan­tropice și culturale din Los Angeles.

Fundația „Blue Heron“ a apărut pentru că, ne spune dna Magidson, „am vrut să dăru­iesc înapoi câteva din binecu­vân­tările pe care mi le-a oferit viața, înce­pând cu bucuria familiei pe care am întemeiat-o alături de soțul și de fiii mei. Revenirile mele în țară de la sfârșitul anilor ’90 m-au adus în contact cu realitatea dură a orfelinatelor și a copiilor lipsiți nu doar de căl­du­ra unui cămin, ci și de speranța unui viitor. Am decis încă de la început că voi aco­peri financiar 100% chel­tuielile opera­țio­nale ale fundației, astfel încât toți banii obținuți de la donatori și sponsori să meargă către beneficiari. Este un element de credibilitate care ne-a permis să consolidăm, în cei 10 ani de activitate, o comunitate de peste 730 de donatori și susținători din S.U.A. și România.“

Dacă la început programele fundației s-au axat pe ajutorarea copiilor mici din centrele de plasament, din 2005 s-au concentrat pe programul de Burse Universitare și Transformare Personală Blue Heron, care îi ajută pe tinerii orfani sau aban­do­nați, dar talentați și muncitori, să urmeze studii academice. „Cred cu tărie în impor­tanța edu­ca­ției superioare. O consider un mod de a schimba un destin, ins­tru­mentul care între­rupe ciclul sărăciei și aban­­do­nului și face societatea să evolueze.“

Credit foto: Arhiva Fundației Blue Heron

Credit foto: Arhiva Fundației Blue Heron

Reușitele de până acum ale fundației? „Sărbătorim 10 ani de activitate, peste 1 milion de dolari investiți pentru îmbu­nă­tățirea vieții a 2860 de copii marginalizați în 25 de județe ale României. Prin programul «Brațe iubitoare» am angajat și format 8 îngrijitori care să țină în brațe copilași la orfelinatul «Micul Prinț» (Brașov), am cons­truit un teren de joacă și sport la Centrul de plasament Rupea, am conceput și pus în aplicare un program paliativ complex pentru 286 de copii cu HIV și pentru formarea a 250 de cadre medicale care lucrează cu copii cu boli terminale, în colaborare cu Hospice Casa Speranței Brașov.“
Programul de Burse Universitare și Transformare Personală Blue Heron are, până acum, peste 160 de absolvenți, majoritatea dintre aceștia având deja cariere promi­ță­toare. În fiecare an sunt 90–100
de studenți în acest program (dintre care 10 chiar la Medicină!), tineri orfani sau abandonați din 25 de județe, care sunt îndeajuns de capabili și ambițioși să urmeze o facultate. „Noi le acoperim taxele universitare și le acordăm o sumă lunară care îi ajută la suportarea unor necesități zilnice. Celor care sunt «la buget» le plătim cursuri educațional-profesionale, cum ar fi ECDL, limba engleză sau școala de șoferi.“ Adițional, fiecare bursier are un mentor, o persoană de încredere cu experiență de viață, în general un profesionist în același domeniu, care îl ajută prin susținere, sfaturi, încurajări. Tinerilor din program li se cere să facă voluntariat și, de asemenea, să scrie lunar un jurnal și să-l trimită atât psihologilor care moni­to­rizează programul, cât și mentorilor lor. Ideea este de a-i ajuta să se clădească și în interior, în așa fel încât, atunci când termină facultatea, să poată fi capabili să valorifice provo­cările vieții.

Călăuzită de vorbele lui Emerson,  „Fiecare zid e o poartă“, nu s-a dat bătută în fața neîncrederii sau a lipsei de generozitate. „Conceptul că în lume există o infinitate de posibilități este o altă credință pe care o port în mine și îmi dă posibilita­tea, continuu, să găsesc soluții crea­tive obstacolelor care se ivesc“, adaugă dna  Magidson.

Consideră că una din­tre prioritățile noastre, ca na­ție, este cultivarea fibrei morale a României. Este tristă pentru că personajele caricaturale descrise în „Almanahul de mitocănie urbană“, despre care credea că sunt rarități umoristice, s-au dovedit a fi personaje mult prea frecvente ale realității din România. „Mulți oameni de valoare au părăsit țara, iar mulți alții sunt împinși cumva la periferia societății. Eu nu îmi pot imagina o schimbare fără ca la putere – și nu doar politică – să ajungă persoa­ne de un înalt calibru atât ca edu­cație, cât și ca fibră morală și spirituală.“ Tocmai de aceea, spune dna Magidson, valorile des­crise în „Autobiografia lui Benjamin Franklin“, pe care el le-a trăit zi de zi, ar trebui cultivate de noi toți: cum­pătare, liniște, ordine, hotărâre, hăr­nicie, sinceritate…

EXTRA INFO

În căutarea Magicianului Alb

În cartea publicată la Editura Scrisul Românesc, într-un dialog cu Carmen Firan, Ștefania Magidson vorbește despre acel drum spre desco­pe­rirea „Magicianului Alb“ – simbol al celui de-al șaselea simț, al cunoașterii de sine și optimizării existenței personale care se poate deschide pentru fiecare dintre noi.

Cătălina Oprea 

Reportaj apărut în nr. 17/2013 al revistei “Ioana”.

Comments

comments

Previous:

A simți românește se învață

Next:

Cetatea Alba Carolina – pagini de istorie pe tărâmuri transilvane

You may also like

Post a new comment