Reciclarea, o alegere responsabilă. Câteva date importante

16 November of 2009

Reciclarea definește procesul de refolosire a materialelor vechi în scopul transformării acestora în noi produse de consum, fără a utiliza alte materii prime, reducând astfel consumul de energie și emisia de gaze cu efect de seră.

Legislație și metode

Tot mai des, numeroase organizații cu profil ecologic caută să militeze pentru introducerea de noi metode și standarde de colectare, având ca rezultat recuperarea cu ajutorul consumatorilor casnici și industriali a unor cantități tot mai mari de componente din metal, sticlă, plastic sau hârtie. Uniunea Europeană, entitate socială, politică și economică din care România este parte integrantă, obligă fiecare stat membru prin intermediul legislației sale să recicleze și să reutilizeze cât mai multe categorii de deșeuri, selectiv. Astfel, în țară se dovedește tot mai necesară introducerea unui astfel de sistem de colectare.

De curând, au început să apară în anumite zone, cu precădere în Capitală, containere separate de colectare, puse la dispoziția publicului de către firmele de salubrizare autorizate.

  • În majoritatea țărilor europene administrația publică locală se ocupă de colectarea și tratarea deșeurilor menajere, în acest fel garantând un sistem de servicii solid și atent distribuit la nivel local.
  • În general, principiul în urma căruia colectarea selectivă a deșeurilor funcționează se bazează pe câteva etape distincte. Stocarea produselor supuse reciclării trebuie efectuată în spații special amenajate și dotate corespunzător. Stimularea financiară a fiecărui cetățean participant la strângerea acestor resurse se dovedește a fi indispensabilă, deși uneori nejustificată la nivel de costuri. Anumite materiale nereciclabile, cum sunt substanțele chimice, trebuie tratate special. De obicei, colectarea de la fiecare utilizator casnic nu dă rezultate apreciabile în plan global, comparativ cu cea adresată marilor producători și consumatori industriali.

Produse reciclabile

Printre variatele tipuri de materiale care pot fi refolosite se numără cele din metal, plastic, sticlă, ciment, hârtie sau carton. Metodele diferă în funcție de materialul reciclabil și rezistența acestuia la prelucrare. Exceptând deșeurile organice (biodegradabile), care alterează celelalte ti­puri de materiale și sunt în general compostate pentru a fi utilizate ca îngrășământ în agricultură, separarea direct de la sursă permite obținerea unor fracțiuni de deșeuri cu o mai bună calitate.

Prin reciclarea sticlei se economisesc 50 la sută materii prime, acest lucru contribuind la o semnificativă economie de energie. De altfel, în unele țări rata de recuperare a sticlei din gospodării depășește 90 la sută din totalul celei vândute. Hârtia poate fi reciclată printr-o modalitate de separare mecanică simplă, dovedind o îndelungată tradiție, datorată punerii în practică în cadrul școlilor sau a asociaților dedicate.

Fierul poate fi separat ușor de celelalte metale, în general materialele feroase fiind recuperate integral în urma incinerării celorlalte deșeuri. Echipamentele electronice, care conțin aluminiu, cupru sau metale prețioase pot fi dăunătoare pentru mediu, colectându-se separat. Sticlele PET, care înlocuiesc ambalajele din sticlă sau metal, sunt foarte practice și ușor de recuperat, principalul dezavantaj fiind totuși volumul destul de ridicat, în raport cu masa acestora.

RECICLAREA ÎN CIFRE

Motivele pentru care reciclarea se dovedește importantă privesc economisirea energiei, protejarea naturii și a resurselor naturale, reducerea poluării solului, a aerului și a apei.

Organizațiile de profil încurajează participarea publicului la procesul de colectare, demonstrând prin numeroase explicații obiective necesitatea unei asemenea implicări.

Astfel, se afirmă că ziarele conțin hârtie reciclată în proporție de 50 la sută, o tonă de hârtie reciclată salvând viața a peste 15 copaci, hârtia și cartonul putând fi reciclate doar de 10 ori, comparativ cu sticla care poate fi procesată la nesfârșit, fără a-și pierde calitățile. De asemenea, aluminiul se dove­dește 100% reciclabil, economisindu-se prin acest proces o cantitate egală de minereu, în timp ce prin reciclarea unei tone de deșeuri de hârtie se economisesc 30.000 de litri de apă, folosindu-se cu până la 80 la sută mai puțină energie electrică și reducând poluarea aerului cu 95 la sută.

Luând în calcul toate aceste cifre, concluzia nu poate fi decât una singură: stimularea pe viitor a participării mai multor voluntari la procesul de conservare și protejare a naturii.

 

Articol exclusiv online
Text: Cristian Niculescu
Sursa foto: pixabay.com/

Comments

comments

 

Next:

Decorațiuni festive

You may also like

Post a new comment