Peștera și Cheile Dâmbovicioarei

22 November of 2011

Foto: Cristian Niculescu

La poalele Pietrei Craiului, într-un cadru natural de vis, șerpuiește un defileu săpat în stânca dură din calcar cu milenii în urmă…

Una dintre cele mai frumoase regiuni montane din România, Culoarul Rucăr-Bran este situat în zona Carpaților Meridionali, se­pa­rând Masivele Bucegi și Leaota de Munții Iezer-Păpușa și Piatra Craiului. Relieful carstic denotă prezența abrupturilor calcaroase, a peșterilor și a avenelor, des întâlnite în depresiunile Rucăr, Podul Dâmboviței sau Dâmbovicioara.

Foto: Cristian Niculescu

Peștera Dâmbovicioara
Situată în partea de sud a Masivului Piatra Craiului, pe versantul stâng al văii Dâmbovicioarei, peștera cu același nume s-a format ca urmare a acțiunii apei asupra peretelui poros, din calcar.
O peșteră caldă și cu o umiditate moderată, datorită schimbării albiei pârâului care a generat-o, Dâmbovicioara este formată dintr-o singură galerie, cu o lungime deschisă vizitării de aproximativ 200 de metri. Deși mult mai mică decât alte peșteri din România, aceasta este cea mai lungă din zonă, relieful și natura rocilor nefiind propice dezvoltării unor galerii de mari dimensiuni.
Cunoscută încă din secolul al XVI-lea, atunci când localnicii o foloseau pe post de ascunzătoare în calea cotropitorilor, peștera a servit de-a lungul timpului și ca loc de reculegere pentru pustnici sau ascunziș pentru tâlhari.
Galeriile sunt doar puțin ramificate, anumite porțiuni nefiind deschise vizitării. Printre atracțiile peșterii se numără câteva formațiuni geologice deosebite ce poartă denumiri precum: Laba de urs, Aripa de acvilă sau Capul de șarpe. De asemenea, printre poveștile locului se numără și cea a unei ieșiri secrete, folosită în trecut și astupată ulterior de către locuitorii zonei.

Foto: Cristian Niculescu

Deși nu reprezintă un depozit speologic important, multe dintre stalactitele și stalagmitele inițiale fiind distruse de-a lungul timpului, peștera dezvoltă un interes turistic ridicat ca urmare a amplasamentului său la poalele Pietrei Craiului, acolo unde natura sălbatică își etalează cu generozitate sple­ndorile sale, atrăgând anual nu­meroși tu­riști.
Peștera Dâmbovicioara se află în apropierea satului Podu Dâm­­boviței, la 5 km de Rucăr, pe traseul Rucăr–Bran, la 25 km față de Câmpulung și la 177 km de București.

Cheile Dâmbovicioarei
De pe versantul sudic al Piscului Baciului (2.238 de metri), înaltul vârf al Masivului Piatra Craiului, izvorăște Dâmbovicioara, cel mai important afluent al Dâmboviței. Apele acestui râu au erodat de-a lungul mileniilor pereții muntelui, dând naștere unui frumos defileu care atrage anual un număr important de turiști, dornici să-l admire și să îi viziteze frumoasa peșteră aflată pe cursul său.
În lungime de aproape 2 km, Cheile Dâmbovicioarei sunt parte a celui mai mare complex de chei din România, format în bazinul hidrografic al Dâmboviței.
Apa râului a săpat în rocile din gresie și calcar, modelând creste pleșuve și ascuțite din piatră, precum și numeroase goluri carstice, avene și peșteri. Pentru parcurgerea Cheilor Dâmbovicioarei se percepe o taxă de un leu pentru fiecare automobil.

Foto: Cristian Niculescu

Cheile Dâmbovicioarei sunt parte a Parcului Național Piatra Craiului, o zonă ce cuprinde masivul cu același nume, pe un areal de aproximativ 25 km între Zărnești și Rucăr. Muntele Piatra Craiului a devenit rezervație naturală în anul 1938, fiind declarat parc național printr-un ordin ministerial emis în anul 1990. Parcul Național Piatra Craiului se extinde pe raza județelor Brașov și Argeș, incluzând suprafețe aparținând localităților Zăr­nești, Moeciu, Bran, Rucăr și Dâmbovicioara. Întreaga zonă abundă în peisaje minunate, constituindu-se într-un obiectiv turistic obligatoriu de vizitat.

Reportaj: Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

Poarta Orientului – Turcia

Next:

Bulgaria – Bansko și Borovets

You may also like

Post a new comment