Nevoile și drepturile copilului

22 November of 2012

BestPhotoStudio, 2012/Shutterstock.com

Nevoile copilului sunt universale: indiferent de locul în care trăiesc și mediul cultural din care fac parte, nevoile lui sunt general valabile: nevoia de o familie stabilă, hrană adecvată, de respect pentru abilitățile lui. Modalitatea în care nevoile sunt împlinite diferă în funcție de cultură. De exemplu, structurile familiilor pot fi diferite, educația copiilor poate să înceapă la vârste diferite, oportu­nitățile pentru joc pot fi mai mult sau mai puțin formale, relația copiilor cu munca dife­ră, copiii cu dizabilități pot cere ajutor suplimentar. Satisfacerea nevoilor copilului este esențială pentru sănătatea și dezvoltarea optimă a copilului. Există tendința de a vedea nevoile fizice ale copilului ca fiind o prioritate. Este adevărat că fără hrană, somn, copiii vor muri. Totuși, un copil are nevoie de mai mult decât a i se împlini nevoile de bază: hrană, locuință, sănătate. Un copil are nevoi fizice, emoționale, psihologice, sociale, spirituale. Nevoile se multiplică și se rafinează odată cu creșterea copilului. Ce ar fi un copil dacă nu ar avea acces la educație și joc? Potențialul copiilor nu se poate realiza fără respect, fără libertatea de opinie, de acțiune. Dacă îi lipsesc aceste ingrediente, starea de bine psihologic/emo­țio­nal este afectată. Nevoile copi­lului sunt inter­dependente: niciuna nu poate exista fără cealaltă. Fără sprijinul adulților aceste nevoi nu au cum să se realizeze: vulnerabilitatea, lipsa de putere a copiilor arată că sunt de­pendenți de adulți. Copiii au nevoie atât de familie, de accesul la sistemul de sănătate și educație, cât și de sistemul de politici sociale.

De la nevoi la drepturi
Acceptarea premisei că adulții au respon­sabilități și obligații în îndeplinirea nevoilor copiilor înseamnă acceptarea faptului că toți copiii au drepturi. Nevoile devin drepturi când sunt recunoscute ca imperative pentru protecția și calitatea vieții copilului. Aceste drepturi au fost introduse și codificate de comunitatea inter­națională în Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. Ele se bazează pe aprecierea colectivă a condiției umane și sunt universal aplicabile la toți indivizii, în toate contextele și culturile. Deci, oriunde s-ar afla, copiii au drepturi cu importanță egală și sunt esențiale pentru a garanta sănătatea, dezvoltarea și starea de bine a individului. Redăm câteva mai jos:
Copiii sunt persoane, individualități – ei nu sunt proprietatea părinților sau a statului, ei un statut egal cu ceilalți membri ai familiei. Ei au dreptul să fie respectați, ascultați și luați în serios.
Copiii își încep viața ca ființe total dependente de cei mari, de aceea au nevoie de creșterea și ghidarea părinților pentru a deveni persoane independente.
Programele guvernamentale (educație, sănătate) pentru copii au cel mai puternic impact asupra lor. Politicile care nu includ copiii pe listă au un efect negativ asupra viitorilor membri ai societății. Opinia copiilor este importantă, deși nu au drept de vot și nu iau parte la deciziile politice.
Copilul are dreptul la sănătate, la educație, acestea fiind cruciale pentru binele societății. Pentru că ei sunt în creștere, reprezintă o cate­gorie vulnerabilă – mai mult decât adulții – la sărăcie, condiții improprii, foame, poluare. Efectele bolilor, malnu­triției și sărăciei ame­nință viitorul copiilor, deci viitorul so­cietăților în care trăiesc. Așadar, fiți atenți la copiii voștri, sunt oameni cu drepturi și nevoi!

Părinții și nevoile copilului

„La fiecare stadiu de dezvoltare, copiii au nevoie de diferite resurse de la familie. (…) În primii ani ai copi­lăriei este vital să simtă că sunt iubiți de cei din jur, iar la școală au nevoie să creadă că pot face față oricărei sar­cini școlare.“ (Jerome Kagan).
După psihologul american Abraham Maslow, există 5 nivele ale nevoilor umane: primul, al nevoilor fiziologice – hrană, apă, somn, aer, apoi vin cele de siguranță – protecție, stabilitate și securitate, apoi de aparte­nență la un grup, de stimă de sine și autorealizare. Când o ne­voie de la baza ierarhiei este satis­făcută, se poate trece la cealaltă. Pentru a sus­ține nevoile copilului, înainte de orice trebuie să le înțelegeți, de aceea iată cele mai importante nevoi psihologice ale copilului:
– copiii au nevoie de aten­ție. Dacă îl veți ignora, copilul va adopta comportamente negative pentru a vă atrage atenția. Întotdea­una fiți atenți la copil.
– un copil este fericit când este acceptat de părinții săi. El știe cum să se comporte pentru a obține aprobarea părinților. Așa că acceptați-vă copilul necondiționat.
– un copil are nevoie de respect de sine pentru a fi respectat. Dacă copilul tău nu se res­pectă și nu este respectat, stima de sine va scădea și se va simți neajutorat și neînsemnat. Cel mai rău lu­cru care i se poate întâmpla copilului este că nu va avea încredere în a-și trăi viața. Lăudați și recompen­sați copilul pentru tot ce face bine.
– fiecare vrea să facă parte dintr-un grup. La fel este și cu copilul vostru. El vrea să aibă locul lui în familie, grupul de prieteni. Dacă nu este respectat sau este neglijat, aceasta îi va afecta dezvoltarea sănătoasă.
– sprijinul emoțional și dragostea părinților stimulează dez­voltarea fizică și psihică a
copilului.
– în clipele de tristețe, furie, necaz, cel mai important este să fie cineva lângă tine, să te îmbră­țișeze, să te lase să plângi până îți trece oful.
– este motivul pentru care copilul vrea să învețe și să dobândească succes. Întăriți pozitiv nevoia de cunoaștere.
– este natural să-și facă prieteni, încurajați copilul să socializeze în așa fel încât să învețe să interacționeze, să fie alături de ceilalți pentru o viață normală și sănătoasă.

Comments

comments

Previous:

Cum procedăm când îl prindem pe copil furând?

Credit foto: OKSun, 2012/Shutterstock.com

Next:

Nevoile și drepturile copiilor

You may also like

Post a new comment