Taxă pentru pacienții internați în spitale

21 February of 2013

Din luna martie va fi introdusă coplata în sistemul de sănătate

Foto: © Kati Molin, Monkey Business, © Natis / Fotolia

Foto: © Kati Molin, Monkey Business, © Natis / Fotolia


Suma, percepută doar în regim de spitalizare con­tinuă, nu va depăși cuantumul maxim de 10 lei și va reprezenta plata contribu­ției bănești a asiguratului pentru a beneficia de serviciile medicale din pachetul de bază, în cadrul sistemului național de asigurări sociale de să­nătate. Coplata, achitată la externare, nu se va aplica serviciilor de urgență, în ambulatoriul de specialitate, în medicina de familie sau în cazul analizelor.

Categorii neplătitoare
Bolnavilor incluși în programele na­ționale, în condițiile în care nu realizează venituri din muncă, copiilor, studenților între 18 și 26 de ani și pensionarilor cu venituri numai din pensii, sub 740 lei/lună, nu li se va solicita coplata pentru serviciile medicale ob­ținute în spital. De asemenea, suma percepută drept coplată în cursul unui an nu poate depăși a douăsprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate. Coplata va fi un mecanism de control al internărilor nejustificate, fictive și al raportărilor false. Sumele încasate vor fi utilizate pentru îmbu­nă­tă­țirea serviciilor medicale.

Text: Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

”Întâlnirea de Duminică”: Întâmplări din Oceanul de Cleștar

Next:

EXPOZIȚIA “THE HUMAN BODY”, în premieră în România, la Muzeul „Antipa”!

You may also like

Post a new comment