REGULAMENTUL CONCURSULUI IOANA TE INVITA LA FILM!

05 May of 2015

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Concursul “ Ioana te invita la film” este organizat de ODEON CINEPLEX SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Stolnicului, nr.6- 10, et 1 , apt. 6, sector 1 şi SC BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Bd. Decebal, nr 25-29 , Olympia Tower, et 3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/25628/1994, cod fiscal RO 6646770, cont bancar RO 58 RZBR 00000 627 3600, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.revistaioana.ro

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul  este organizat şi se desfaşoară  pe întreg teritoriul României. La aceast concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa in România, mai puţin angajaţii societăţilor SC Burda România Srl şi ODEON CINEPLEX SRL, ai altor companii implicate în desfaşurarea campaniei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

 1. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Concursul se va desfăşura în revista Ioana nr 5/2015  începând cu data de 7 mai 2015  şi se va încheia la data de 16 mai 2015. Înscrierile în concurs se vor încheia la data de 16 mai 2015. Orice participant care încearcă să se înscrie dupa aceasta dată nu va fi luat în considerare. 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

SUBIECTUL CONCURSULUI:

Intră pe site-ul revistei Ioana pe adresa  www.revistaioana.ro, completează formularul de participare şi eşti înscrisă în concurs. Poţi câştiga una din cele 70 de invitaţii duble, pentru tine si prietena ta, la filmul Spioana. Vizionarea are loc pe data de 28 mai, ora 19.00, la  Movieplex,  Plaza România, Bucureşti. 

Premiile sunt oferite de ODEON CINEPLEX SRL. 

CUM SE PARTICIPA LA CONCURS : Pentru a participa la concurs intră pe site-ul revistei Ioana pe adresa  www.revistaioana.ro, completează formularul de participare până la data de 16 mai 2015 şi  eşti  înscrisă  în concurs.

Petru detalii despre concurs, regulament sau alte informaţii intra pe www.revistaioana.ro sau sună la numarul de telefon 0372.106.000.

 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.a. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi din baza de date a participanţilor la concurs dupa încheierea perioadei de desfaşurare a concursului. menţionată in Regulament.

5.b. La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii SC BURDA ROMÂNIA SRL, reprezentanţii ODEON CINEPLEX ce oferă premiile înscrise în campanie şi reprezentantul legal-juridic al companiei SC BURDA ROMÂNIA SRL.

5.c. Câştigatorii vor fi anunţaţi pe www.revistaioana.ro in data  de  20 mai  2015.

 1. PREMIILE

6.a. Premiile sunt urmatoarele:

70 de invitaţii duble  la filmul Spioana, o poveste plină de suspans si umor.

 1. b. Premiile nu se acordă in bani si nu sunt transferabile.
 1. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, aşa cum a fost modificat si republicat.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câstigatorilor. 

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament sta la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.revistaioana.ro. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, in conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisă a participantului, datată si semnată, expediată pe  adresa Bd Decebal, nr 24-29, Olympia Tower, et 3, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:

 • să confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
 • să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile legale;
 • să  înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
 1. DISPOZITII FINALE

Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.revistaioana.ro. Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa si afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC BURDA ROMÂNIA SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 3, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing , pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă  majoră conform legislaţiei in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţionala.

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instaţele judecătoreşti române competente.

 

Sandrin Apostoloiu

Administrator

Comments

comments

Previous:

Pro si contra albirii dintilor

Next:

EUROPAfest – Sfârşitul zilei este începutul bunei-dispoziţii

You may also like

 1. Doresc sa castig pentru a vedea acest film cu actorii mei preferati alaturi de prietena mea.

Post a new comment