“Degeaba faci ceva dacă nu îi ajuți pe ceilalți”

10 April of 2012

Credit foto: Arhiva ACCA

E tânără, entuziastă, perfecțio­nis­tă, realizată profesional și personal. Unde mai pui că e frumoasă, sociabilă și spirituală? În plus, e con­vinsă că orice faci e degeaba dacă nu îi ajuți pe cei care nu au avut norocul tău!

Se numește Andreia Stanciu și va împlini anul acesta 32 de ani. „Din martie 2006 lucrez pentru cea mai mare asociaţie interna­ţio­nală de contabilitate, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), cu sediul în Marea Britanie şi cu peste 80 de birouri și centre locale în lume. Am fost prima persoană angajată de această instituție în România, în scopul demarării activității în regiune şi, iată, după 6 ani, sunt respon­sabilă de activităţile ACCA în Europa de Sud-Est“, spune dna Stanciu.

ACCA oferă cea mai cerută calificare con­tabilă la nivel internaţional – există peste jumătate de milion de persoane în întreaga lume înscrise pentru a obţine aceste cali­ficări sau care deja le-au obţinut şi au devenit membri ACCA. „Dintre aceştia, apro­xi­mativ 5000 sunt români. Practic, sarcina biroului local este să facem cât mai cunos­cute avantajele calificărilor ACCA.“

Venind dintr-o familie de absolvenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucu­reşti şi fiind copil unic, nu a existat niciun semn de întrebare asupra viitoarei sale cariere. „Am avut marea şansă de a fi admisă în prima serie bilingvă (româ­nă –engleză) a Şcolii Generale «George Coşbuc» în clasele V–VIII, la cea mai bună clasă cu profil engleză a Liceului Economic «Nicolae Kretzulescu», pe care l-am terminat cu una dintre cele mai mari note la bacalaureat.

Apoi am fost acceptată la Fa­cultatea de Studii Economice în Limbi Străine – secţia en­gleză din cadrul ASE, pe care am terminat-o tot cu una dintre cele mai mari note la licenţă. Am avut tot timpul curiozitatea de a afla mai multe, de a mă perfecționa. Când eram mică îmi plăcea foarte mult să citesc şi niciodată nu mi s-a părut învăţatul o cor­voadă. Tot acest parcurs a însemnat totuşi multă muncă şi ambiţie. Părinţii mi-au in­suflat pasiunea pentru lucrul bine făcut și etica muncii, care mă călăuzesc şi acum“.
Din timpul facultăţii a început să lucreze la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Au­to­­rizaţi din România. Șase ani și-a desfășurat activitatea în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, pe care apoi l-a condus o perioadă. „Prof. univ. dr. Marin Toma, preşe­dintele CECCAR, a cre­zut în mine şi m-a susţinut, ceea ce pentru mine a însemnat o perioadă de creştere pro­fesională extraordinară.“

Colectivul ACCA în România numără acum 4 persoane, aceleași de când au fost  înființate posturile respective. „Cred că asta  spu­ne multe despre faptul că ACCA re­pre­zintă nu numai calitatea în educa­ţie la nivel inter­na­ţional, dar şi în cele mai bu­ne prac­tici ca anga­jator. Echipa noastră coordonează activitățile ACCA în România, Mol­dova, Bulgaria şi Grecia, reprezentând interesele a aproximativ 9000 de membri și studenți ACCA în această regiune.“

Amuzant e că, deși pentru 8 ani educaţia i s-a concentrat pe contabilitate (liceu şi facultate), iar timp de 12 ani a lu­crat cu profesionişti contabili (CECCAR şi ACCA), niciodată nu a practicat contabilitatea. „Totuşi, cunoştinţele acu­mu­late mi-au fo­lo­sit mult atât în gestionarea unui birou mic, dar cu activităţi numeroase, cât şi în a avea discuţii în cunoștință de cauză cu oameni la toate nivelurile, încât nu re­­gret deloc faptul că am învăţat contabilitatea atât de bine!“ De altfel, de câţiva ani își continuă studiile cu o calificare ACCA, pe care o va finaliza chiar anul acesta.

„Din fericire, toate obstacolele din par­cursul meu au ţinut strict de de­păşirea propriilor li­mi­te­, nu a trebuit să în­ving vreun alt fel de ad­ver­si­tate. M-am năs­cut în Bucureşti, familia mea a avut suficiente venituri încât să ducem un trai liniştit, iar bu­nica din partea mamei i-a ajutat pe părinţi să mă crească. Profesional, am avut șansa de a întâlni adevărate surse de ins­pirație – oameni dedicați, care au o viață profesională și personală foarte bogată, dar care în același timp își alocă timp pentru a promova valorile în care cred, educa­ția fiind primordială.“

Marea sa­tis­fac­ţie pe care o are reprezen­tând ACCA în Eu­ropa de Sud-Est este că poate in­­fluenţa în mod po­zitiv vieţile mul­tor tineri, ară­tân­du-le ce pot do­­bândi cu o ca­li­ficare interna­ţională în regiune, şi asta în­tr-un mod foarte accesibil atât din punct de vedere fi­nanciar, cât şi al fle­xi­bi­lităţii timpului. „De asemenea, sunt fe­ri­cită că pot lucra atât cu oameni care au ajuns în cel mai înalt punct al carierei, cât şi cu tineri din universităţi.“
Din ce în ce mai multe companii încep să perceapă beneficiile pe care le oferă  această calificare. În România, mai există un avantaj: au fost încheiate acorduri cu cele 2 corpuri profesionale naţionale,
Corpul Experților Contabili şi Contabililor Auto­rizaţi din România şi Camera Auditorilor Financiari din România, în baza cărora membrii ACCA beneficiază de facilităţi în procesul de obţinere a cali­ficărilor oferite de către acestea. Astfel, un membru ACCA ar putea deveni expert contabil sau auditor finan­ciar susţinând şi trecând un interviu în cadrul CECCAR sau CAFR, examenele fiindu-i echivalate.

„Sunt conştientă de norocul pe care îl am şi cred că este important să te opreşti din când în când pentru a-ți evalua parcursul profesional şi personal. Vei realiza că multe din jurul tău, care-ți asigură confortul psihic (sănătatea familiei, prietenii care te înconjoară) nu depind neapărat de tine şi de aceea, atunci când le ai, trebuie să le apreciezi enorm şi să nu crezi că sunt garantate. Această analiză e necesară nu doar pentru că trebuie să ai linişte şi echilibru în viaţa de zi cu zi, ci și pentru a face schimbările necesare atunci când constați că nu ți-ai atins obiectivele propuse.“

Porți deschise
✽ACCA (accaglobal.com ) este cea mai mare aso­­cia­ţie profesională contabilă globală, care are în acelaşi timp şi cea mai rapidă creştere: peste 424.000 de studenţi şi 147.000 de membri în 170 de ţări; la fiecare 5 minute cineva, în lume, se înscrie pentru a obţine una dintre calificările profesionale oferite.
✽Calificarea ACCA este deschisă tuturor celor care au ambiţia şi abi­litatea de a trece cele 14 exa­­me­ne dificile susținute în limba engleză, în aceeaşi zi în întreaga lume. Exa­mi­nările şi cerinţele de experienţă sunt identice indiferent de locul în care se pre­gătesc studenţii: Europa, America de Nord sau Asia.
✽Avantajele membrilor ACCA: aceștia vor fi recunoscuţi de către angajatori cam peste tot în lume ca având calificarea contabilă internațională. Succesul calificărilor ACCA este derivat din faptul că acestea sunt calificări de business de nivel înalt, care le oferă persoanelor ce le obţin cunoştinţele şi expertiza necesare pentru a reuşi în orice poziţie financiară, contabilă şi de audit, indiferent de industria sau compania pentru care lucrează, în toată lumea.
✽În România, examenele pot fi susținute la București, Iaşi, Timişoara şi Cluj.

Cătălina Oprea

 

Întregul material îl poți citi în numărul 8/2012 al revistei “Ioana”, acum pe piață.

Comments

comments

Previous:

“Fără familie, profesia nu înseamnă nimic”

Next:

“Am crezut că se alintă, când de fapt era bolnavă”

You may also like

Post a new comment