Dans fierbinte într-o altă lume

11 December of 2014

Tom părea a fi ireal, însă nu și emoțiile declanșate de el…

© llhedgehogll / Fotolia

© llhedgehogll / Fotolia

Lore simțea vibrațiile basului până în stomac. În penumbra clubului de la subsol siluetele dansatorilor se profilau vesele pe ringul de dans. Lore își luă privirea de la ei. Lângă ea, la masă, Marcel se juca cu telefonul mobil. „Asta înțelegi tu prin revelion? Am crezut că vom dansa până picăm lați“, spuse ea. Marcel o privi. „Am de rezolvat ceva important. Dansează un pic sin­gură.“ Lore se ridică de pe scaun. „Sigur că da. Doar pentru asta am venit să facem revul la Berlin.“ El o privi lung câteva clipe, apoi butonă mai departe.

Furioasă, Lore ieși din încăpere. În gangul labirintic din fața ei lumina părea și mai obscură. Unde erau treptele care dădeau afară? Niște prieteni le reco­man­da­seră  acest local  când au aflat că au de gând să pe­trea­că Anul Nou la Berlin. În anii ’20 aici fusese un cabaret fai­mos. Lore coti pe un gang din curte și rămase locului. Era singură, iar în jur se simțea un miros ciudat. Cu siguranță că gangul nu ducea în stradă. Dădu să se întoarcă, dar în spate simți brusc un perete. O cuprinse o pa­nică mută.
Apoi auzi o muzică slabă. Venea din gangul din fața ei. Cineva fredona melodia „Just a gigolo…“ Lore porni în di­rec­ția din care se auzea muzica. Du­pă ce coti după un zid, se trezi în fața unei uși. Pe perete era un panou: „2 noiembrie 1930, spectacol de travesti. Intrarea: 20 de mărci.“

Ușa se deschise și două femei își făcură apariția dinăuntru. Una purta o rochie lungă până la genunchi, cu franjuri, cealaltă un costum de bărbat. Cele două se sărutară cu pasiune fără a părea stingherite de Lore. Una din ele îi strecură celeilalte mâna sub fustă, cealaltă chicoti cochet și îi aruncă lui Lore o privire amuzată. Lore roși și intră rapid pe ușă, în cabaret…
Pe scenă, într-un spot de lumină, cânta un bărbat machiat ca o femeie. Aproape nimeni nu-i dădea aten­ție. Nici perechile care stăteau la mese, în unghere întunecate, nici perechile care dan­sau. Era greu de spus care erau bărbați costumați în femei și care femei costumate în bărbați. În local aerul era plin de parfumuri grele, iar Lore simți că amețește. Își făcu loc spre barul din partea opusă.
„4 mărci, chérie“, îi spuse blonda de la tejghea cu o voce de bărbat, și îi puse în față un pahar cu vin. „Am 4 euro“, spuse Lore enervată. În ce spectacol bizar nimerise? „Plătesc eu pentru doamna.“ Lore întoarse capul: lângă ea se afla un bărbat în costum negru, elegant. Era atrăgător. Și nu era dat cu ruj! „Plătești tu? Cu ce, frumosule Tom?“, întrebă barmanița. Fără a spune un cuvânt, puse niște monede pe tejghea. Bar­manița rânji. „O, pesemne că ai avut o clientă tare generoasă…“
Tom o ignoră. „Dansați, doamnă?“, în­trebă el. Ceva în privirea lui îi dădu fiori lui Lore. „E un spectacol pus în scenă de vreun teatru?“, întrebă ea prefăcându-se relaxată.

Ochii lui se întunecară. „Teatru? O, da, aici totul este un teatru. Ce ne interesează pe noi cizmele grele, ce mărșăluiesc pe străzi? Ce ne interesează pe noi cei care și‑au pierdut speranța?“ Începu să-i fredoneze o melodie cu iz retro.
Muzica porni din nou. Orchestra cânta un tangou. Lore se lăsă purtată spre ringul de dans. Acest Tom părea atât de ireal… Însă trupul i-l simțea destul de real, un trup fierbinte și puternic.

„Razie!“ Strigătul venea de la intrare. Mulțimea începu să alerge și să se împingă. Lore simți că nu mai are aer. Tom o trase în spatele barului. „De 4 săptămâni au interzis cocaina. Dar e doar un pretext. Vor să semene spaima“, șopti el, și arătă spre ieșirea din partea cealaltă a camerei. „Trebuie să pleci.“ Ea scutură din cap. „Nu. Nu plec așa.“ Tom înțelese. O împinse în peretele din spatele barului și o sărută pasional. Lore ameți…

Se simți brusc smulsă din visare, cineva o împinse pe ușă afară. Se afla din nou pe treptele din fața clubului. Becurile albastre ale reclamei de neon aruncau o lumină difuză. Cineva o prinse de braț. „Unde ai fost? Te-am căutat peste tot!“ Era Marcel. Se uită la el ca și cum venea de departe. „Ai vrut să dansez singură. Asta am făcut“, șopti ea.

Comments

comments

Previous:

Ce-i trebuie femeii moderne?

Next:

Nu am chef azi…

You may also like

Post a new comment