Cum să-l înveți pe copilul tău să păstreze ordine în cameră

29 February of 2012

Mulți părinți se lovesc de problema camerei dezordonate și a temelor neterminate/ne­fă­cute din partea copiilor. Dacă ești un părinte descurajat, nu-ți fie teamă! Nu e lipsit de spe­ranță subiectul! Există tac­tici, strategii prin care poți să faci hainele să stea în dulap, nu aruncate prin casă, biroul să fie organizat și jucăriile să stea într-o zonă specială destinată.

Cum? Vei vedea în cele ce ur­mează. Fiecare strategie depinde de vârsta copiilor, de po­ten­țialul lor de a face ordine, de pri­ceperea părinților în a le trans­mite această abilitate.

La preșcolari
Încercați să faceți ordine ju­cându-vă. Faceți concurs:  cine strânge mai repede jucă­riile, cine aruncă mai repede la coșul de rufe (jucați baschet cu hainele murdare) sau stabiliți o limită de timp în care să fie puse toate jucăriile în cutie.

Pentru părinți:
● puneți jucăriile în sertare și cutii accesibile copiilor;
● creați compartimente pentru fiecare tip de ju­cărie: raf­turi pentru cărți, ma­șini etc. Astfel, puteți să-l învă­țați pe copil să pună la loc fie­care jucărie după ce a folosit-o;
● vorbiți în timp ce faceți cură­țenie: „acum am terminat de citit din cărticică, o punem la locul ei pe raft“;
● faceți curățenia amuzantă și cu entuziasm.

Etapa școlară
Sta­biliți o rutină pentru cură­țarea camerelor. O regulă efi­cien­tă este să își facă singuri curat înainte de micul dejun. Dacă uită, puneți farfuria cu fața în jos. E un semnal nonverbal care îi face atenți. Când sunt impli­cați în viața de familie, copiii sunt mai receptivi.

Pentru părinți:
● trebuie să fiți realiști în pri­vința normelor de cură­țenie pentru adulți și pentru copii. Dacă ascund jucării sub pat sau ciorapi sub pla­pumă, nu ignorați ce au făcut.
● arătați-le cum să facă și apre­ciați că s-au străduit.

La adolescenți
Haine înșirate peste tot, cio­rapi aruncați, căni, pahare, patul plin cu cărți și CD-uri, căști etc. Toți tinerii trec prin faza dezordinii, dar trebuie să fiți fermi și să im­ple­mentați standardele mi­nime de cură­țenie. O co­mu­nicare bună părin­te-copil va permite introducerea unui set de re­guli privind cu­ră­­țenia. Sublinierea impor­tan­ței or­ga­ni­zării și a tre­bu­ri­lor casnice este o parte esen­țială a jobului unui pă­rinte. A determina un adolescent să își facă ordine în ca­me­ră este o provocare pentru un părinte.

Pentru părinți:
● Exprimați-vă așteptările. Fiți constanți și rea­liști în aș­teptă­rile pe care le aveți de la ei. Explicați-le că, atât timp cât lo­cu­­iesc în ace­eași casă cu voi, tre­buie să facă anumite lu­cruri. Nu îi for­țați, dar nici nu faceți lu­cruri în locul lor.
● Încurajați-i printr-un me­saj pozitiv. Nu veți reuși să îi con­vin­geți cu țipete sau ame­nin­țări. Mesajul calm ar trebui să fie: igiena și cură­­țe­nia sunt o obligație, nu o op­țiune.
● Explicați-le consecințele dezordinii și mizeriei în casă. Bacteriile vor fi la ele acasă. Apar gândacii, alte vietăți, iar ei se vor îmbolnăvi. Mai mult, vor câștiga timp în a-și găsi lucrurile, vor face o impresie bună când vor veni prietenii, vor fi mai calmi, mai echili­brați, întrucât ordinea ex­te­rioară influ­en­țează și or­di­nea interioară. Acestea ar trebui să fie suficiente argumente…
● Creați un program de cură­țenie – uneori este greu să țină minte tot ce au de făcut, de aceea au nevoie de un program de curățenie, ceea ce îi va face să stabilească ordinea și rutina în viața lor.

 

Oana Pescaru– psiholog și terapeut de familie

 

Comments

comments

Previous:

Adopția, avantaje și dezavantaje

Next:

Copiii supraponderali

You may also like

Post a new comment