Călătorind prin Defileul Jiului – Mănăstirea Lainici

12 July of 2012

Foto: Cristian Niculescu

Fără a fi datată exact, cea dintâi așezare creștină din regiune își pierde originile în negura istoriei, hrisoavele amin­tind de existența unui lăcaș reli­gios, situat în Defileul Jiului, încă din secolul al XIV-lea, odată cu sosirea aici a Cuviosului Nicodim de la Tismana.
Termenul „lainic“ definește călătorul pribeag, rătăcitor, iar micuțul popas ivit la poalele munților, în inima codrului des, pare să fi servit acestui scop, adăpostind pelerini aflați departe de casă.

Foto: Cristian Niculescu

Popas pentru suflet
Construcția actuală a mănăstirii datează din perioada 1812–1847. Bisericile din interiorul mănăstirii adăpostesc fresce interioare pictate cu 150 de ani în urmă și un iconostas compus din icoane în stil bizantin. În anul 2008 pictura s-a restaurat și au fost descoperite trei etape diferite de ridicare a bisericii.
La început au fost zidite doar altarul și naosul, după aceea a fost adăugat un pronaos, iar la final un pridvor, folosit ca necropolă pentru ctitori.

Valea însorită a Jiului
Deși nu este una dintre cele mai mari și mai impunătoare mănăstiri din Țara Românească, Lainici se remarcă datorită cadrului natural de o frumusețe aparte.

Foto: Cristian Niculescu

De la Târgu-Jiu la Petroșani se desfă­șoară unul dintre cele mai spectaculoase defileuri ale Carpaților, drumul ce leagă Oltenia de Ardeal devenind odată cu anul 2005 arie protejată de interes național. În aceste păduri dese, formate preponderent din foioase, își duc traiul numeroase mamifere, păsări, reptile și pești.

Foto: Cristian Niculescu

Transport: Un bilet de tren InterRegio București–Petroșani, la clasa a II-a, fără rezervare, costă 73 de lei. De la Petroșani la Mânăstirea Lainici mai sunt 25 de km, care pot fi parcurși cu microbuze și autocare dedicate.
Cazare: În localitățile din apropierea Văii Jiului există câteva variante de cazare în pensiuni de două sau trei margarete, la prețuri accesibile, între 70 și 100 de lei camera cu două paturi și bucătărie sau mic dejun inclus.

Text: Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

Cheile Turzii – Preaplinul unei naturi milenare

Next:

Dobrovăț – ultima ctitorie a lui Ștefan cel Mare

You may also like

Post a new comment