Cheia, perla Teleajenului

15 December of 2009

Foto: Cristian Niculescu, Hepta

Foto: Cristian Niculescu, Hepta

Județul cu cel mai ridicat trafic turistic, Prahova le oferă vizitatorilor numeroase posi­bilități de petrecere a timpului liber, prin intermediul obiectivelor montane aflate de-a lungul văilor a două râuri importante, Prahova și Teleajen.

Foto: Cristian Niculescu, Hepta

Foto: Cristian Niculescu, Hepta

Pe culmile Ciucașului
Depresiunea formată de râul Teleajen la poalele Munților Ciucaș și Zăganu reprezintă un minunat loc de odihnă și recreere pentru persoane cu probleme ca astenia nervoasă, rahitismul, hipertiroidismul sau su­­prasolicitarea fizică și intelectuală. La 120 km de București, se întinde într-o zonă intramontană, cu presiune scăzută și cu aer curat, bogat în raze ultraviolete, comuna Măneciu. Dintre cele opt sate ale sale se remarcă sta­țiunea Cheia, o localitate dezvoltată fără aport industrial, la 50 km depărtare de orice sursă de poluare. Plasată într-o zonă de basm, cu abundente păduri de foioase și de conifere, stațiunea este apreciată ca loc de odihnă și de tratament balneoclimateric cu caracter permanent. Muntele Ciu­caș oferă o serie de trasee solicitante atât din punct de vedere al efortului depus, cât și al timpului parcurs. Spectaculos prin măreția sa, cu înăl­țimi a­brupte, trasate în linii verticale și culmi în pante domoale, Ciucașul alternează zonele verzi cu stâncile dezgolite în forme sculptate parcă de mâna omenească, adevărate monumente ale naturii, cum sunt Babele la Sfat, Sfinxul Brătocei, Tigăile sau Mâna Dracului.

Foto: Cristian Niculescu, Hepta

Foto: Cristian Niculescu, Hepta

La poalele munților
Un popas intermediar între Cheia și vârfurile masivelor montane ce ocrotesc stațiunea îl reprezintă zona de platou alpin intitulată Muntele Roșu. Denumirea provine de la culoarea bujorilor de munte („rododendroni“) care acoperă întreaga regiune cu un covor de petale sângerii, așternut la final de primăvară. Din acest loc, aflat la 8 km distanță de Cheia și la 1260 de metri altitudine, pot fi efectuate trasee spre Poiana Stânii, spre Vârful Siriu sau spre Valea Berii.
Expoziția Permanentă „Flori de Mină“ deschisă în incinta muzeului din centrul stațiunii expune numeroase eșantioane de cuarț, de agate, de calcit sau de marcasite în geode de diferite mărimi. Cheia și Suzana sunt două mănăstiri ridicate la mijlocul secolului al XVIII-lea, cufundate, în prezent, după un trecut nemilos, într-o liniște binefăcătoare și o mare de flori colorate. Anual, stațiunea Cheia reprezintă un minunat loc de recreere pentru un număr ridicat de turiști de toate vârstele.

Pictorul Tattarescu
Pionier al neoclasicismului în pictura românească și participant la revoluția de la 1848, Gheorghe Tattarescu este autorul a numeroase picturi bisericești aflate în mănăstirile din zona Teleajenului. Icoana Sf.Nicolae din incinta mănăstirii Cheia este un omagiu adus sfântului, al cărui hram îl poartă primul lăcaș de cult din lemn, ridicat pe aceste meleaguri.

Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

Alba turistică

Next:

Litoral, mare, soare și istorie

You may also like

Post a new comment